Kolizja wypożyczonym autem – co robić?

Wynajęcie samochodu z wypożyczalni cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ jest wygodną opcją. Niemniej, wiąże się z odpowiedzialnością. Niezbędne jest przestrzeganie treści regulaminu oraz określonych zasad. Dlatego też zanim zdecydujesz się na ten krok, pozyskaj jak najwięcej informacji na ten temat. Jedną z kluczowych kwestii, którą powinieneś omówić jest sytuacja, w której dojdzie do kolizji. Ta podczas wypożyczenia budzi dodatkowy strach, który związany jest z uszkodzeniem czyjegoś mienia. Nie da się ukryć, że przytrafiają się one nawet najbardziej doświadczonym kierowcom. Można być niezwykle ostrożnym i przezornym, lecz nie wszystko jest zależne od nas. Inni uczestnicy ruchu drogowego mogą z nieuwagi doprowadzić do wypadku. Poza tym pewnych spraw nie można zwyczajnie przewidzieć. Z tego też powodu ważne jest sprecyzowanie, jakie żądania w związku z tym stawia firma. Pytania, jakie warto zadać podczas wypożyczania, brzmią: stłuczka – co robić? jakie są tego konsekwencje? Wiedząc, jak należy zachować się, można zakładać, że nic Cię nie zaskoczy.    

Stłuczka – co robić?

Załóżmy, że jedziesz wypożyczonym autem i nagle następuje stłuczka, w wyniku której zostaje ono uszkodzone. W danym momencie zastanawiasz się, co teraz. Musisz pamiętać, że niezależnie od tego, czy poruszasz się własnym, czy wynajętym pojazdem, w razie kolizji bądź wypadku jesteś zobowiązany do zadbania o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, czyli swoje, pasażerów i innych osób uczestniczących w ruchu. Dopiero na dalszym etapie, jeśli jesteś w stanie, możesz podjąć kolejne działania, czyli zająć się sprawami formalnymi. Jakimi? Czy powinieneś stworzyć oświadczenia, zawiadomić Policję, a może skomunikować się z pracownikiem wypożyczalni? W przypadku kolizji pożyczonym samochodem zrezygnuj ze spisywania oświadczenia o odpowiedzialności. Lepszym rozwiązaniem jest wezwanie na miejsce Policji, której zadaniem jest ustalenie przebiegu całego wydarzenia. Jest to istotne, zwłaszcza, gdy występują pewne zastrzeżenia odnośnie tego, co dokładnie nastąpiło lub kto zawinił. Protokół zdarzenia drogowego, jaki jest sporządzany przez funkcjonariuszy Policji, stanowi podstawową dokumentację dla ubezpieczyciela. Następnie skontaktuj się z przedsiębiorstwem wypożyczającym pojazd w celu poinformowania go o okolicznościach i uzgodnij szczegóły, co masz robić dalej. Szybki kontakt pomoże niezwłocznie rozpocząć czynności związane z ubezpieczeniem. To właśnie dlatego musisz uczynić to jak najszybciej. Nie rezygnuj z tego nawet, jeśli stłuczka wydaje się być pozornie niegroźna bądź nie zaobserwowałeś widocznych uszkodzeń. Nie obawiaj się nawiązania relacji z personelem. Jego zadaniem jest poinstruowanie Ciebie, a nie krytykowanie. Co ciekawe, nie wezwanie Policji lub brak zgłoszenia kolizji wynajmującemu w czasie 12 godzin od zdarzenia może skutkować dla Ciebie poważnymi problemami. Istnieje szansa, że poniesiesz za nie pełną odpowiedzialność. Co więcej, możesz być obciążony kosztami naprawy auta. Nie jest to jednak reguła. Tak naprawdę każda wypożyczalnia posiada indywidualne procedury postępowania w sytuacji kolizji drogowej. Zatem, jeśli przydarzy Ci się, bezzwłocznie powiadom ją o tym fakcie i postępuj zgodnie z jej zaleceniami. 

Bez względu na to, czy kolizja samochodowa jest z Twojej winy, czy też nie, zadbaj o swój spokój i opanowanie. Pomimo tego, iż krzyżuje to Twoje plany, musisz zachować zimną krew i działać w pełni rozsądnie. Jeżeli awaria ma wpływ na Twoje bezpieczeństwo i może wpłynąć na uszkodzenie auta, wstrzymaj się od jego użytkowania. 

Kto odpowiada za szkody w przypadku kolizji wynajętym samochodem?

W zależności od sytuacji za szkody powstałe w wypożyczonym aucie może odpowiadać nie tylko ubezpieczyciel, ale też wypożyczalnia bądź sprawca zdarzenia drogowego, którym nie jesteś Ty, przy założeniu, iż pojazd został odpowiednio ubezpieczony. Firmy są dobrze przygotowane na taką ewentualność, bowiem większość z nich zabezpiecza siebie i swoich klientów, zapewniając pełen pakiet ubezpieczenia AC/OC/NNW/Assistance. AC, czyli auto casco to ubezpieczenie pojazdu od zdarzeń losowych, takich jak zniszczenia w wyniku wypadku, powódź, pożar czy też gradobicie oraz kradzież. Z kolei OC to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, które chroni go od odpowiedzialności cywilnej za odnotowane straty w związku z jego ruchem. Dzięki niemu majątek ubezpieczonego jest objęty ochroną, a dodatkowo gwarantowane jest pokrycie wszelkich zniszczeń. Trzeba mieć świadomość, że ubezpieczenie OC przypisane jest do auta, a nie właściciela. Natomiast NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a Assistance to nic innego, jak ubezpieczenie, które ma na celu udzielenie ubezpieczającemu określonej pomocy w nieoczekiwanych sytuacjach, w tym np. technicznej, medycznej lub informacyjnej. Dzięki całościowemu ubezpieczeniu wynajmujący może czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że jest zabezpieczony na wypadek nieprzyjemnych okoliczności. Jest to równoznaczne z tym, iż nie poniesie żadnych strat finansowych. Szczegółowy zakres odpowiedzialności musi być określony w podpisywanej umowie najmu czy też w regulaminie najmu. Nie zapomnij tego sprawdzić! Jako kierowca masz obowiązek znać warunki ubezpieczenia pojazdu. 

Podstawową ochroną w razie wystąpienia szkody jest ubezpieczenie wypożyczonego samochodu. Możesz teraz zapytać: czy stłuczka samochodowa z mojej winy lub stłuczka samochodowa nie z mojej winy jest tak samo traktowana? Kolizja nie swoim autem nie rodzi na szczęście negatywnych skutków dla osoby wynajmującej, jeżeli nie odpowiada za nią. Kolizja samochodowa prowadząca do uszkodzenia wynajętego auta i wynikająca z działań osób trzecich nie implikuje dla Ciebie pejoratywnych następstw. Otóż wypożyczalnie wykupują zwykle pełen pakiet ubezpieczenia, który chroni je w takich sytuacjach. Jeśli za szkodę odpowiada inny kierowca, wówczas z OC sprawcy pokrywane są koszty związane z ich usunięciem oraz uszczerbkiem na zdrowiu zaangażowanych jednostek. Ty jako najemca nie musisz martwić się o naprawę i skorelowane z tym finanse. W sytuacji, gdy kolizja wypożyczonym autem wystąpiła z Twojej winy, istotne jest, aby objęte było OC i AC. Jeżeli masz ważne AC, nie załamuj się. Koszt zamówienia lawety i naprawy (do określonej w umowie kwoty) nie dotyczy Ciebie! Zakładając, że AC nie obejmuje dodatkowych opcji, takich jak np. holowanie, licz się jednak z tym, iż część usług naprawczych będziesz musiał pokryć. 

Jak widzisz, sprawa związana z odpowiedzialnością za szkody nie jest ujednolicona. Na szereg skutków powiązanych z kolizją pożyczonym samochodem mają wpływ zasady określone przez wynajmującego. Niektórzy żądają rekompensaty za utratę zniżek, inni wykluczają pokrycie kosztów naprawy. Zakres w tym wymiarze zawsze zależy od obopólnych ustaleń, które powinny mieć odzwierciedlenie w treści zawieranej umowy. Wobec tego decydując się na wynajem dokładnie zweryfikuj jej zapisy, orientując się, w jakim wariancie zostaje wykupione ubezpieczenie. 

O ile raczej nie musisz myśleć o finansach, ponieważ najczęściej świadczenia zostają uregulowane przez ubezpieczyciela, o tyle powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, iż zdarzenie drogowe zostanie zarejestrowane w Twojej historii. Nie jest to oczywiście najlepszy scenariusz, lecz nie to jest w tym najważniejsze.

Dodatkowe ubezpieczenie OC – czy warto wykupić?

Jeśli chcesz być spokojny i nie martwić się o różnorakie zdarzenia losowe, rozważ wykupienie dodatkowego ubezpieczenia OC. Nie zapominaj, że jako wynajmujący odpowiadasz za sytuacje, w których niemożliwe jest podanie, kto był sprawcą. Chcąc uniknąć konsekwencji w przypadku braku znajomości tożsamości winnego kierowcy, a tym samym uchronić się przed odpowiedzialnością, skorzystaj z tej alternatywy. Zapytaj pracowników firmy wypożyczającej o taką możliwość. Koszt tego nie jest wysoki, wynosi zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za dzień, a może zabezpieczyć Cię przed znacznie większymi wydatkami nałożonymi w związku z kolizją wypożyczonym autem.

Sprawdź naszą ofertę

Nie ma co do tego wątpliwości, że kolizja wypożyczonym samochodem jest bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem, jednak musisz ją brać pod uwagę. Rokrocznie na drogach dochodzi do tysięcy tego typu przypadków. Pierwszy wypadek samochodowy może być szczególnie bolesny. Rozważając nad tym, czy i kiedy odpowiesz za zaistniały stan rzeczy, uwzględnij to, w jaki sposób zachowałeś się i czy respektowałeś procedurę wskazaną przez wypożyczalnię. Jeśli złamiesz nakreślone reguły, musisz liczyć się z poniesieniem kary umownej. 

Ten jakże stresujący incydent nie przysporzy Ci ogromnego kłopotu, jeśli zgłębisz wiedzę, dokładnie przeczytasz umowę, cennik wynajmu aut i regulamin organizacji zajmującej się wynajmem samochodów oraz zaznajomisz się z ogólnymi warunkami dotyczącymi wypożyczenia. Nie bój się zadawać pytań, bo dzięki temu dowiesz się najważniejszych kwestii i w rezultacie zaznasz spokoju wewnętrznego. 

Dobra, profesjonalna firma wypożyczająca pojazdy chroni interesy nie tylko swoje, ale także konsumentów, rozszerzając ubezpieczeniowy parasol ochronny na rozmaite zdarzenia. Wybierając wypożyczalnię Transtor otrzymasz ofertę wynajmu aut z pakietem ubezpieczeń w cenie. To oznacza, że będziesz chroniony przed konsekwencjami finansowymi w razie przykrych losowych sytuacji drogowych. Nawiązując z nami współpracę nie będziesz musiał martwić się o żaden wypadek, a jazda wynajętym pojazdem będzie dla Ciebie wyłącznie ogromną przyjemnością!

Sprawdź: