Co to jest e-toll?

System Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej, w skrócie e-TOLL, został uruchomiony w czerwcu 2021 r., a z dniem 1 października 2021 r. zastąpił dotychczasowy system via-TOLL i urządzenia, takie jak Via-box oraz Via-auto. Tym samym kierowcy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej zostali zmuszeni do wyrejestrowania się z nieaktualnego systemu i do korzystania z aplikacji mobilnej e-TOLL bądź urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL. Z kolei 1 grudnia 2021 r. wprowadzono nowe sposoby rozliczania się z przejazdów płatnymi odcinkami dróg A2 i A4 przez pojazdy lekkie. Tym samym e-TOLL zaczął również obowiązywać osoby kierujące autami osobowymi i motocyklami. Można więc powiedzieć, że koniec 2021 r. i początek 2022 r. to czas prawdziwej rewolucji dla uczestników ruchu drogowego. W dzisiejszym artykule przybliżymy, czym jest e-TOLL i z czym się wiąże.  

Co to jest system e-TOLL – jak działa?

e-TOLL jest jedynym systemem umożliwiającym wnoszenie opłaty elektronicznej za przejazd po drogach płatnych w Polsce zarówno pojazdów ciężkich, jak i lekkich. e-TOLL jest zintegrowany z system SENT oraz usługami gov.pl. Jest to nowoczesne rozwiązanie opierające się na technologii wyznaczania pozycji przy zastosowaniu pozycjonowania satelitarnego z użyciem wirtualnych bramownic. To sprawia, iż e-TOLL jest otwarty na różne urządzenia GPS, a kierowcy mogą wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazania danych lokalizacyjnych do systemu. e-TOLL urządzenia możliwe do wyboru dla przewoźników pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t to OBU – urządzenie pokładowe dostępne w sieci dystrybucji Ministerstwa Finansów lub operatora OBU lub ZSL, Zewnętrzny System Lokalizacyjny, czyli fabrycznie wbudowany w pojeździe moduł GPS, udostępniany u dostawców dopuszczonych do omawianego systemu, jak również aplikacja mobilna e-TOLL PL, którą można bezproblemowo i bezpłatnie pobrać na urządzenie mobilne w sklepach Google Play i App Store. Kierujący pojazdami lekkimi muszą kupić e-bilet autostradowy oraz zainstalować aplikację e-TOLL PL, która przekazuje dane geolokalizacyjne i w trakcie przejazdu musi być cały czas włączona. Aplikacja e-TOLL PL jest wygodną alternatywą dla urządzeń pokładowych (OBU), a także Zewnętrznych Systemów Lokalizacyjnych (ZSL). Dzięki wdrożonym pomysłom możliwa jest kompleksowa obsługa online bez konieczności wizyty w punkcie obsługi klienta i podpisania umowy. Opcje, jakie są dostępne, dają użytkownikom szansę na wgląd w historię opłat oraz wygodne zarządzanie swoim kontem, a dodatkowo pozwalają na wybór urządzenia służącego do przekazywania danych geolokalizacyjnych. 

System e-TOLL jest zbudowany, wdrażany, utrzymywany i nadzorowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), natomiast zarządzany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). W pierwszej kolejności do e-TOLL musieli przejść kierowcy samochodów ciężarowych, a później usługa ta zaczęła obowiązywać auta osobowe i inne pojazdy lekkie o masie mniejszej niż 3,5 tony, jeżdżące państwowymi wybranymi odcinkami autostrad, bowiem e-TOLL obejmuje tylko część z nich. Mowa tutaj o A2 Konin – Stryków oraz o A4 Wrocław – Sośnica. W związku ze zmianą systemu poboru opłat, od 1 grudnia 2021 r. na Placach Poboru Opłat (PPO) na wyżej wymienionych autostradach obowiązuje nowa organizacja ruchu. Na Placach Poboru Opłat (PPO) Styków i PPO Żdżary kierowcy mogą korzystać z trzech skrajnych, prawych pasów wjazdowych i wyjazdowych. Z ruchu wyłączone są środkowe pasy ruchu na tych PPO. Na PPO Żernica i PPO Karwiany istnieje możliwość użytkowania czterech skrajnych, prawych pasów wjazdowych i wyjazdowych. Z ruchu wyłączone są środkowe pasy ruchu. Place Poboru Opłat zostały właściwie oznakowane i obowiązuje na nich ograniczenie prędkości do 50 km/h. Co ważne, dla kierowców pojazdów lekkich, na odcinku autostrady A4 Wrocław-Sośnica przejazd w ramach węzłów zlokalizowanych na obwodnicy Gliwic (Kleszczów – Gliwice Sośnica) jest bezpłatny. Nie ma konieczności zakupu e-biletu autostradowego lub korzystania z aplikacji e-TOLL PL.

e-TOLL system – jak płacić?

Manualny System Poboru Opłat został zniesiony. Osoby przemieszczające się na państwowych autostradach przejeżdżają w trybie „free flow”, co oznacza, iż nie muszą zatrzymywać się przed bramkami, ponieważ podniesiono szlabany. Kierowcy nie płacą już w kiosku poboru opłat na bramkach u inkasentów na podstawie biletu kartonikowego, lecz w oparciu o nowe zasady. To oznacza, iż mogą to zrobić, opłacając przejazd poprzez zakup biletu autostradowego (e-biletu) (można go nabyć w aplikacji e-TOLL PL BILET, w aplikacjach partnerów KAS i na niektórych stacjach paliw) lub korzystając z rządowej aplikacji mobilnej e-TOLL PL czy też instalując w pojeździe urządzenie pokładowe OBU bądź ZSL, przesyłające Twoje dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL (to ostatnie tyczy się pojazdów ciężkich). Aby zarejestrować się w Internetowym Koncie Klienta w systemie E-toll, należy wejść na stronę internetową etoll.gov.pl. Po zakończeniu instalacji aplikacji otrzymuje się identyfikator biznesowy urządzenia, który należy podać w Internetowym Koncie Klienta. Możesz też udać się do stacjonarnej sieci Miejsc Obsługi Klienta będących Punktami Dystrybucji i Przygranicznymi Punktami Obsługi Klienta bądź wykonać rejestrację za pośrednictwem wybranego dostawcy kart flotowych (kierując pojazdem ciężkim). Wysokość opłaty za przejazd autostradą jest uzależniona od rodzaju transportu oraz liczby przejechanych kilometrów. Stawki zostały wskazane przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Rozporządzeniu w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą.  

Zanim wyruszysz w trasę, w zakładce Kalkulator trasy na stronie etoll.gov.pl szybko i w prosty sposób sprawdź, czy zaplanowana trasa obejmuje płatne odcinki zarządzane przez GDDKiA, za które musisz zapłacić w systemie e-TOLL. Wpisz typ pojazdu (ciężkie/lekkie/motocykle), wyszukaj punkt trasy, określ rodzaj trasy (najkrótsza/najszybsza), obliczając koszt. Następnie wybierz metodę płatności i opłać bilet. Możesz go kupić nawet z 60-dniowym wyprzedzeniem, jeśli podasz numer rejestracyjny samochodu, odcinek autostrady, planowaną datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu. Jest ważny 48 godzin od podanego terminu. Jeśli zmienią Ci się plany, możesz zwrócić go przed zadeklarowaną godziną startu podróży. W momencie, gdy kupiłeś bilet w aplikacji e-TOLL PL BILET, zwróć go bezpośrednio w niej, a jeżeli nabyłeś go w sklepie na etoll.gov.pl, oddaj go tam. W sytuacji, gdy zakupu dokonałeś u któregoś z partnerów, oddaj go u niego, zgodnie z ustalonymi zasadami.

Jeśli przed wjazdem na płatny odcinek autostrady lub w trakcie przejazdu takim odcinkiem zorientowałeś się, że nie posiadasz ważnego e-biletu autostradowego, nie zatrzymuj się tuż przed wjazdem, bo to może narazić Ciebie i innych na niebezpieczeństwo. Jak najszybciej kup e-bilet autostradowy, np. korzystając z pomocy pasażera. Możesz również zrobić to w trakcie przejazdu, zatrzymując się w sposób bezpieczny, w miejscu do tego przeznaczonym.

Pamiętaj, że przeprowadzane są kontrole prawidłowości wniesienia opłaty za przejazd autostradą. Odbywa się to na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Do wykonywania tego typu czynności uprawnieni są funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, ale też funkcjonariusze Policji. Ten, kto nie rozliczy się z przejazdu, czeka na niego wysoka kara pieniężna. Mandat za brak biletu może być bardzo kosztowny i wynosić 1500 zł w przypadku samochodu ciężarowego oraz 500 zł w odniesieniu do osobówki. Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej wystawia Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jeśli opłata dodatkowa zostaje wniesiona w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wówczas jest pomniejszana o 100 zł od wskazanej kwoty. 

Gdy Twój przejazd nie podlegał kontroli i nie zostałeś ukarany grzywną, a jednocześnie nie zdołałeś kupić e-biletu autostradowego w trakcie przejazdu, możesz dokupić brakujący bilet do końca trzeciego dnia od dnia zakończenia przejazdu. Niedokupienie biletu w tym czasie lub dokupienie po upływie tych 3 dni od zakończenia przejazdu będzie skutkować nałożeniem na Ciebie opłaty dodatkowej, w wysokości 500 zł (na podstawie odczytu numeru rejestracyjnego Twojego pojazdu przez infrastrukturę systemu e-TOLL).

Sprawdź naszą ofertę

Zmiana metod opłacania podróży ma na celu zlikwidowanie problemu korków, które dotychczas tworzyły się przy wyjeździe na odcinki autostrady. Modyfikacje, jakie wprowadzono, wymuszają na kierowcach przystosowanie się do nich, a w przeciwnym razie skutkują nałożeniem kar. Niemałe zamieszanie wynika z tego, iż sposób płatności za autostrady nie zmienił się na każdej dostępnej w Polsce. Udogodnienia dotyczą jedynie kilku odcinków. Są to bez wątpienia dość poważne przeobrażenia, które niejednokrotnie sprawiają trudności, jednak należy mieć nadzieję, że niniejszy artykuł rozwiał wszelkie wątpliwości, a stosowanie e-TOLL będzie coraz częściej wygodne i przyjemne.

Sprawdź: